Projecten

Hieronder een selectie van gerealiseerde staal projecten door GS Birkhoff Staalwerken.

4 stuks transportliggers

Het engineeren en maken van 4 transportliggers a 100 ton (samengestelde kokers van 2x1x50m) welke dienen als hoofddraagconstructie tussen de brugsectie en de hydraulische wagens (SPMT’s).

Uniek aan dit project was de rekenkundige uitdaging om de interactie tgv vervormingen van de brugsecties de SPMT’s en de tussenliggende transportliggers gedurende het op liften van de brug onder controle te krijgen.


Onderdeel van de levering zijn de fixatie stoelen voor het riviervasten (horizontaal opsluiten) van de brug.

Cablepans

Ten behoeve van het leggen van leidingen op de zeebodem zijn twee kabeltrommels en een draaitafel vervaardigd.

 

 

Droogzetkist engineering

DROOGZETKIST voor de conservering van de Dolphins steiger

voor Team Terminal in opdracht van Ballast Nedam

droogzetkist1

droogzetkist2

Op basis van een concept droogzetkist is het ontwerp door ons efficiënt en optimaal inzetbaar gemaakt.De grootste uitdaging daarbij waren: de afdichting van de kist op de verouderde en onronde damwand, de veiligheid van het personeel en het beperken van de kosten van inzet van duikers tbv de plaatsing.

droogzetkist3

Het aanbrengen van de kist op de wand

droogzetkist4

Werken op 4 meter onder de waterspiegel

onmogelijke damwand
Een onmogelijke damwand

Enkele jaren geleden maakten wij een soortgelijke constructie voor het conserveren van steigerpalen.

 

Droogzetkisten uitvoeringsfase

voor de conservering van de Dolphins steiger voor Team Terminal in opdracht van Ballast Nedam

 

droogkistuit1

Voorbereiding, één van de wand-ophanghaken.

droogkistuit2

Kijkje in de keuken van de ontwerpers van Birkhoff.

droogkistuit3

Het schoonmaken van de wand is begonnen.

droogkistuit4

Gestraald, de eerste laag primer zit erop.

droogkistuit5

Werken op 4 meter onder de waterspiegel

droogkistuit6

Het resultaat, de eerste van de 16 fasen is gereed

Lifting tools

Lifting tools:

Voor de nieuwe Botlekbrug werden 4 lifting tools vervaardigd voor het optakelen van de brug zodat de transportliggers er onder gereden konden worden en de brug opgevijzeld kon worden voor transport naar locatie.

Per lifting tool gold een belasting van: 1250 ton

 

 

Modificeren template de Svaenen


iov Ballast Nedam

In zeer korte tijd werd door ons de bestaande, 94 ton wegende, template mbv een drijvende bok over water naar ons terrein gebracht, aldaar ontmanteld, het frame in maat aangepast en voorzien van nieuwe delen, waarna het weer met een bok terug werd geplaatst op de Svaenen.

Ter informatie: de Svaenen (zie onderste foto) werd door Ballast gemodificeerd tbv een nieuw project van windmolens voor de Engelse kust.
De functie van de template is het juist gepositioneerd houden tijdens het heien van de fundatiepaal.

svaenen1 svaenen2

 

 

Special products: Transport Machines

Overzicht buitenopstelling van een transportinstallatie:
kettingtransporteurs, kantelmachines, rollenbanen etc.... voor het transport van antracietblokken.

Machinefuncties zoals: opzetten-afpakken,

dwars-langstransport, heffen-dalen, roteren-positioneren.

Het gehele traject van engineering, fabricage en montage is door ons uitgevoerd

Spreader beams

voor Scanscot Shipping Services GmbH
Door ons ontworpen naar wens opdrachtgever; engineering, fabriceren, testen en certificeren geschiedde geheel onder toezicht van Lloyd’s shipping register, ook werd het hijsequipement voorzien van CE-markering.

spreaderbeam1

spreaderbeam2

Het testen van de grote spreader beam 10 mtr 375 ton SWL werd deels uitgevoerd mbv een drijvende bok met als testgewicht een ponton. Voor 8 balken moesten alle 40 bolders getest worden: 2 dagen werk. De bolders dienden ook dwars uit getest te worden, deze actie is vooraf met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap in de werkplaats uitgevoerd.

spreaderbeam3

Dichtbij zie je pas hoe zwaar eea is uitgevoerd!

spreaderbeam4

Definitieve plaatsing van de diverse balken in een door ons gemaakt opslagframe op het schip.

Template de Svanen

Opnieuw hebben we de template geheel verbouwd (uitgebreid met 30 ton staal). Dit alles in een record tijd. Hieronder een shot van de tandheugel.

 

 

Tijdelijke ondersteuning verkeersportaal

Door ons ontwikkeld en gefabriceerd: een ondersteuning van de ligger voor tijdelijke wegsituaties waarbij een van de poten in de weg staat en gedemonteerd moet worden.
De ondersteuning is gemakkelijk in hoogte af te stellen zodat hij snel op iedere willekeurige locatie kan worden ingezet.

 

Transportequipment Botlekbrug

Transportequipment vervaardigd tbv het plaatsen van de nieuwe Botlekbrug.
Te weten: 2x2 transportliggers (samengestelde kokers 2x1x50m) met stoelen ter plekke van de troggen onder de brug eea voor het transport naar locatie inclusief hijsvoorzieningen. (totaal gewicht ruim 400 ton) 

 

Waarmee kunnen we helpen?

Neem contact met ons op en laat ons weten wat we voor u kunnen doen

Meer info...

Contact info

Energiebaan 14, 3255 SB, Oude Tonge | Nederland

+31 (0)10 - 438 80 11

info@gsbirkhoff-staalwerken.nl

LinkedinGoogle Maps